Ga naar de inhoud

Cookies / Privacy Policy

Welkom op www.glasinlood.com


Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
Glas in lood atelier Schmit is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Glas in lood atelier Schmit.?
Gebruikersgegevens
Glas in lood atelier Schmit. verzamelt de automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.
Daarnaast verzamelt Glas in lood atelier Schmit. informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Glas in lood atelier Schmit.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Glas in lood atelier Schmit uw persoonsgegevens?
Glas in lood atelier Schmit verwerkt uw persoonsgegevens enkel om gebruik van de website mogelijk te maken;

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Glas in lood atelier Schmit. zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat. Logistieke partners, die uw bestelling moeten afleveren en of monteren ontvangen enkel en alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak. Hierbij valt de denken aan naam, adres, telefoonnummer. 

Op welke wijze beschermt Glas in lood atelier Schmit uw persoonsgegevens?
Glas in lood atelier Schmit. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Glas in lood atelier Schmit vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Glas in lood atelier Schmit. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Glas in lood atelier Schmit. via info@glasinlood.com zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Glas in lood atelier Schmit.
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Glas in lood atelier Schmit heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. Glas in lood atelier Schmit. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Glas in lood atelier Schmit heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
20-02-2019

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR Glas in lood atelier Schmit
Om de website goed te kunnen aanbieden maakt Glas in lood atelier Schmit gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet. 
Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Glas in lood atelier Schmit indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Glas in lood atelier Schmit website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Glas in lood atelier Schmit opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Glas in lood atelier Schmit gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
Tot slot maakt Glas in lood atelier Schmit  ook gebruik van Google Analytics. Glas in lood atelier Schmit  gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt. Glas in lood atelier Schmit  vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in
de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie
verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Vragen betreffende dit Cookie en privacy beleid en voor het blokkeren of verwijderen van uw gegevens uit ons bestand kunt u contact opnemen met,

Glas in lood atelier Schmit , Wolstraat 5

2011 ZA Haarlem

Nederland